📌مصاحبه روزنامه صمت با آقای علی کیشانی فراهانی – عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
جهت مطالعه متن مصاحبه فایل پیوست را ملاحظه فرمایید.

4