جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دسته: خبرنامه

اطلاعیه 008- آکادمی استصنا

7 خرداد 1403 0 13

قابل توجه کلیه اعضا محترماطلاعیه 008جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با” آکادمی استصنا” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. 008.docx

اطلاعیه 007- فصلنامه استصنا

7 خرداد 1403 0 7

قابل توجه کلیه اعضا محترماطلاعیه 007جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با” فصلنامه استصنا” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. 007-1

اطلاعیه 006- شرکت مدیریت زنجیره تامین آرمان

26 اردیبهشت 1403 0 9755

قابل توجه اعضا محترمجهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با”برخورداری از اعتبار مالیاتی -سال 1403″ فایل پیوست را طالعه فرمایید. 006

اطلاعیه 003 – ثبت نام شبکه آزمایشگاهی

11 اردیبهشت 1403 0 259

عضو محترم استصنا اطلاعیه 003 جهت کسب اطلاعات بیشتر در رارتباط با “ثبت نام کتابچه آزمایشگاهی استصنا” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. 003  

اطلاعیه002- بیست و هشتمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران

11 اردیبهشت 1403 0 47

عضو محترم استصنا اطلاعیه 002جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با” بیست و هشتمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. 002

اطلاعیه 001- شبکه آزمایشگاهی استصنا

11 اردیبهشت 1403 0 61

عضو محترم استصنا اطلاعیه 001جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با”شبکه آزمایشگاهی استصنا” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. 001

اطلاعیه 004- تخصیص لایت باکس

11 اردیبهشت 1403 0 101

عضو محترم استصنااطلاعیه 004جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با” تخصیص لایت باکس در بیست و هشتمین نمایشگاه نفت تهران-1403″ فایل پیوست را مطالعه فرمایید. 004

اطلاعیه 0036- حضور استصنا در پنجمین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

4 بهمن 1402 0 491

قابل توجه کلیه شرکت های محترماطلاعیه 0036جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با «حضور استصنا در پنجمین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی»فایل پیوست را مطالعه فرمایید. 0036

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و گاز روسیه مسکو-0034

2 بهمن 1402 0 570

قابل توجه کلیه شرکت های عضو اطلاعیه 0034 جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با «مشارکت در نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و گاز روسیه مسکو »فایل فوق را مطالعه فرمایید. 0034

پیش ثبت نام بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز،پالایش و پتروشیمی تهران-0035

1 بهمن 1402 0 455

قابل توجه کلیه شرکت های محترماطلاعیه ۰۰۳۵جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با «آغاز پیش ثبت نام بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز،پالایش و پتروشیمی تهران»فایل فوق را مطالعه فرمایید. 0035

فصلنامه سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران-0032

23 دی 1402 0 724

قابل توجه کلیه شرکت های عضوفراخوان 0032جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “فصلنامه سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. فراخوان 0032

فصلنامه سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران-فراخوان 0032

19 دی 1402 0 1606

قابل توجه کلیه شرکت های عضوفراخوان 0032جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “فصلنامه سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. 0032

1 2 3