دسته: خبرنامه

فراخوان 0023-دوره آموزشی استصنا

28 آبان 1402 0 468

قابل توجه اعضای محترمفراخوان 0023 منتشر شدجهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “برگزاری دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای ملی و بین المللی”فایل پیوست را مطالعه فرمایید. 0023.docx

فراخوان 0021- بازدید از کارخانجات شرکت های عضو دراستان آذربایجان شرقی

28 شهریور 1402 0 3250

قابل توجه کلیه شرکت های عضوفراخوان 0021جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با”بازدید از کارخانجات شرکت های عضو در استان آذربایجان شرقی” فایل پیوست را ملاحظه فرمایید. 0021    

اطلاعیه 0020- اطلاعات اعضا

1 شهریور 1402 0 830

قابل توجه کلیه شرکت های عضو اطلاعیه 0020 جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “اطلاعات اعضا” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. 0020

اطلاعیه 0019-اعلام دستاوردهای اعضا

28 مرداد 1402 0 673

قابل توجه کلیه شرکت های عضو اطلاعیه 0019 جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “دستاوردهای اعضا” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. 0019

فراخوان 0018- احصاء چالش های سازندگان تجهیزات نفت، گاز،پتروشیمی و پالایشگاهی

24 مرداد 1402 0 222

قابل توجه کلیه اعضای محترم فراخوان 0018 جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با”احصاء چالش های سازندگان تجهیزات صنعت نفت، گاز،پتروشیمی و پالایشگاهی” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. 0018

اطلاعیه 0017-جلسه آشنایی با شرکت در شرف تأسیس تامین تجهیزات استصنا

22 مرداد 1402 0 358

قابل توجه کلیه اعضای محترم اطلاعیه 0017 جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با”جلسه آشنایی با شرکت در شرف تأسیس تامین تجهیزات استصنا” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. 0017

اطلاعیه 0016-واگذاری سهام تامین تجهیزات استصنااطلاعیه -نوبت دوم

18 مرداد 1402 0 1122

قابل توجه کلیه شرکت های عضو اطلاعیه 0016 اطلاعیه نوبت دوم جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با”واگذاری سهام تامین تجهیزات استصنا” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. 0016

اطلاعیه 0015-واگذاری سهام تامین تجهیزات استصنااطلاعیه

17 مرداد 1402 0 182

قابل توجه کلیه شرکت های عضو اطلاعیه 0015 جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “واگذاری سهام تامین تجهیزات استصنا” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. 0015

اطلاعیه 0014- درگاه اینترنتی استصنا

10 مرداد 1402 0 1506

قابل توجه کلیه شرکت های عضو اطلاعیه 0014 جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “درگاه اینترنتی استصنا” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. 0014

اطلاعیه0013-بازدید از کارخانجات اعضا در شهر اصفهان

10 مرداد 1402 0 221

قابل توجه اعضا محترم اطلاعیه 0013 جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “بازدید هیات مدیره استصنا از شرکت های عضو در شهر اصفهان” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. 0013

اطلاعیه 0012-مراجع صادرکننده گواهی نامه SILاطلاعیه 0012-

2 مرداد 1402 0 730

قابل توجه اعضای محترم اطلاعیه 0012 جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با”مراجع صادرکننده گواهی نامه SIL” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. 0012

اطلاعیه 0011 – حمایت استصنا از تاسیس شرکت در راستای توسعه بازار اعضا

14 تیر 1402 0 1135

قابل توجه کلیه اعضای محترم اطلاعیه 0011 جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با”فصلنامه سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران” فایل پیوست را مطالعه بفرمایید. اطلاعیه0011

1 2