جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

هیات مدیره و بازرس

اعضا هیئت مدیره دوره نهم (کنونی)

احسان ثقفی

احسان ثقفی

رئیس هیئت مدیره

جلال جانی

جلال جانی

نائب رئیس هیئت مدیره

علی پناهی

علی پناهی

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

امیرهوشنگ کاوه زاده

امیرهوشنگ کاوه زاده

عضو هیئت مدیره

مرتضی میری

مرتضی میری

عضو هیئت مدیره

امیرهومن کریمی وثیق

امیرهومن کریمی وثیق

عضو هیئت مدیره

رضا حسینی نوروز

رضا حسینی نوروز

عضو هیئت مدیره

مجتبی صدیق

مجتبی صدیق

عضو هیئت مدیره

علی کیشانی فراهانی

علی کیشانی فراهانی

عضو هیئت مدیره

بازرس دوره نهم (کنونی)

شیوا یزدی

شیوا یزدی

بازرس

دبیر دوره نهم (کنونی)

عباس فتحی

عباس فتحی

دبیر انجمن

هیئت مدیره ادوار گذشته

رضا خیامیان رضا پدیدار
سیروس تالاری مجید محمد پور
همایون مددی پیام خلیلی
سیامک صمیمی دهکردی عبدالرضا حمیدی
محمد ابراهیم پورشهامی علی محمد ایزدی
محمود تبریزی حمید صدیق
میربیوک احقانی بناب غلامعباس طاهری
هانری هاروتونیان ناصر حیدری نسب
حمیدرضا طیبی داریوش شیبانی
مسعود اعرابی علی صفر علی
جلال الدین محمودی سید ذبیح الله طباطبایی
کیهاندخت کاویانپور مصطفی روناسی
حسن کاظمی سعید ربیعی
علیرضا درویشی فارس هاشم زاده
سید تقی حجازی کورش آهنج
مجتبی اسلامی احسان ثقفی
مجتبی صدیق بهرام بارانی
محمد حسن دیده ور