دسته: همایش

همایش تأثیر چالش های اجتماعی در توسعه اقتصادی فضای کسب و کار

27 خرداد 1402 0 1152

بمنظور بررسی تأثیر چالش های اجتماعی در توسعه اقتصادی فضای کسب و کار، همایشی را در روز دوشنبه مورخ 12/04/1402 با حضور جامعه شناس برجسته سیاسی کشور جناب آقای دکتر محمد فاضلی برگزار نماید. لذا از شرکت های عضو انجمن که تمایل به حضور در همایش یاد شده را دارند، درخواست می گردد، مراتب را […]