جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دسته: خدمات آموزشی

دوره آموزشی استصنا

6 آذر 1402 0 715

اولین جلسه دوره آموزشی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران تحت عنوان آشنایی با استانداردهای ملی و بین المللی با محورهای، تعریف استاندارد، آشنایی با روش تدوین استانداردهای ملی، آشنایی با سازمان های بین المللی تدوین استاندارد و کمیته های متناظر روز یکشنبه(مورخ 1402/09/05) با ارایه مهندس عبدالرحمن پورحبیبی با حضور جمعی از اعضا در […]