جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فیلتر ها

آماده به‌کار

ردیف نام فرد شماره تماس گروه فعالیت استان وبسایت جزئیات
1 09386792766 صنعتی و تولیدی تهران mpcoresume@gmail.com نمایش
2 9386792766 صنعتی و تولیدی تهران mpcoresume@gmail.com نمایش
3 9386792766 صنعتی و تولیدی تهران mpcoresume@gmail.com نمایش
لطفا نام کامل خود را در این قسمت وارد کنید.
لطفا نام خانوادگی کامل خود را در این قسمت وارد کنید.
لطفا در این قسمت جنسیت خود را انتخاب کنید.
لطفا نام پدر خود را در این قسمت وارد کنید.
لطفا کد ملی خود را در این قسمت وارد کنید.
لطفا وضعیت تاهل خود را انتخاب بفرمایید.
لطفا یک شماره تماس که از طریق آن بتوانیم با شما تماس بگیریم وارد کنید.
لطفا چند خط درباره خود و توانایی هایتان توضیح دهید.