جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نظرسنجی

نظرسنجی مجمع عمومی عادی سالیانه
لطفا جهت انجام نظرسنجی مجمع عمومی عادی سالیانه روی دکمه زیر کلیک کنید.
نظرسنجی دوره ای عملکرد انجمن
لطفا جهت انجام نظرسنجی درباره عملکرد انجمن روی دکمه زیر کلیک کنید.
ارزیابی دوره ای موانع و مشکلات ساخت داخل
لطفا جهت انجام نظرسنجی درباره موانع و مشکلات روی دکمه زیر کلیک کنید.
احصاء چالش های سازندگان تجهیزات صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاهی
لطفا جهت انجام نظرسنجی درباره احصاء چالش های سازندگان تجهیزات صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاهی روی دکمه زیر کلیک کنید.