جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فیلتر ها

نیازمندی

ردیف نام فرد شماره تماس گروه فعالیت استان وبسایت جزئیات
1 02144163517 صنعتی و تولیدی تهران mpcoresume@gmail.com نمایش
2 کارشناس کنترل کیفیت 9912706522 صنعتی و تولیدی اصفهان INFO@ZENDEHROODCO.COM نمایش
3 کارمند واحد نت ( نگهداری و تعمیرات) 09912706522 صنعتی و تولیدی اصفهان INFO@ZENDEHROODCO.COM نمایش
4 کارگر نیمه ماهر 09025799802 صنعتی و تولیدی تهران a.r.ahmadizadeh@jahannoor.com نمایش
5 کارگر نیمه ماهر 09025799802 صنعتی و تولیدی تهران a.r.ahmadizadeh@jahannoor.com نمایش
6 جوشکار CO2 09025799802 صنعتی و تولیدی تهران a.r.ahmadizadeh@jahannoor.com نمایش
7 کارشناس برنامه ریزی تولید 09025799802 صنعتی و تولیدی تهران a.r.ahmadizadeh@jahannoor.com نمایش
8 کارشناس دیجیتال مارکتینگ 09025799802 صنعتی و تولیدی تهران a.r.ahmadizadeh@jahannoor.com نمایش
9 کارشناس مهندسی فروش B2B 09025799802 صنعتی و تولیدی تهران a.r.ahmadizadeh@jahannoor.com نمایش
10 استخدام کارشناس فروش 77251862 صنعتی و تولیدی تهران arkangas@arkangas.com نمایش