جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اهداف و برنامه های سالیانه

اهداف و برنامه های سال 1402 انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

  • تعامل با هیات‌های تجاری کشورهای هدف و توسعه صادرات
  • افزایش رایزنی با نهادهای مرتبط خارجی و داخلی
  • افزایش ارتباط موثر با اتاق های بازرگانی، تشکل‌های همسو و حضور فعال در انتخابات اتاق‌های بازرگانی
  • بررسی و بهبود روش‌های تامین مالی انجمن
  • فعال‌سازی آکادمی استصنا برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با فعالیت‌های تخصصی و عمومی اعضا
  • عضوگیری مستمر و افزایش تعداد اعضا خانواده استصنا
  • پیگیری ارزیابی کیفی شرکت‌های عضو و ایفای نقش فعال در فرآیند اجرایی آن
  • تولید محتوای تخصصی و ارتقای فعالیت‌های کارشناسی
  • ارتقای نقش مسئولیت اجتماعی استصنا