جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دبیرخانه استصنا و منشور اخلاقی

شرح وظایف دبیرخانه

 • نمايندگي انجمن در حدود اختيارات اعطائي از طرف هيأت مديره.
 • حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك و صورتجلسات و نيز سوابق اعضا و دفاتر انجمن.
 • انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن.
 • تهيه كارت‌­هاي عضويت اعضا و تهيه و صدور و ابلاغ دعوتنامه‌ها به استثناي آنچه كه در اين اساسنامه به عهده مقام ديگري گذاشته شده است.
 • تهيه دفاتر (عضويت و امور مالي) برابر نظر وزارت كار و امور اجتماعي و همچنين دفاتر انديكاتور وثبت و صدور نامه ها.
 • ابلاغ قوانين، آئين نامه‌ها، بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي و ساير مقررات قانوني مرتبط براي آگاهي و استفاده مسئولان و اعضاي انجمن.
 • برنامه ­ريزي و نظارت دقيق بر همه تداركات و ایجاد تسهيلات لازم جهت تشكيل جلسات مجامع عمومي، هيأت مديره، كميسيونها و ديگر جلسات مورد نياز داخل و خارج انجمن.
 • پيگيري و اجرای دقيق و به موقع مصوبات هيأت مديره و گزارش نتيجه اقدامات به آن هيأت.
 • ابلاغ مصوبات ، تصميمات و احكام و نامه هاي واصله از مراجع قانوني و دستگاه­ هاي اداري به اشخاص ذيربط و ارسال رونوشت به رئيس هيأت مديره.
 • تنظيم و امضای قرارداد كاركنان دبيرخانه مطابق قوانین و بخش­نامه‌­هاي وزارت كار و امور اجتماعي و نگهداري آن در سوابق پرسنلي آنها.
 • انجام ساير اموري كه به نحوي از انحا با وظايف دبیر و دبيرخانه ارتباط دارد مانند تحویل و تحول هرگونه اسناد و مدارک و موارد مربوط به انجمن با دبیران قبلی و یا بعدی خود، زیر نظر هیأت مدیره.
 • ارجاع مصوبات كميسيونها به هيأت مديره و بر حسب مورد به ساير اشخاص تا حصول نتيجه نهائي.

منشور اخلاقی

کارکنان دبیرخانه استصنا، بمنظور گسترش ارزش‌های انسانی، این منشور را سرلوحه رفتار سازمانی خود قرار داده و به رعایت آن پایبند می‌باشند.

 • امانتداری و حفظ اسرار سازمانی انجمن و اعضای آن
 • قانون مداری و رعایت مقررات در مناسبات اداری
 • ارائه خدمات برابر و بدون تبعیض به همه ی اعضا
 • تکریم ارباب رجوع و رعایت احترام و منزلت همه مراجعین
 • رعایت شئونات اخلاقی، نظم و آراستگی در محیط کار
 • مسئولیت‌پذیری، دقت و سرعت عمل در انجام وظایف سازمانی
 • صداقت و درستکاری در همه شرایط
 • همدلی و همراهی با اعضای انجمن و احترام به حقوق دیگران
 • مدیریت هزینه‌ها ، حفظ اموال و دارایی‌های انجمن و پرهیز از اسراف
 • تلاش مستمر در افزایش دانش و مهارت‌های شغلی