جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شورای راهبردی شرکت های دانش بنیان استصنا

شرکت های دانش بنیان عضو استصنا که دارای مجوز رسمی و معتبر از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سطوح مختلف تعریف شده در این نهاد می باشند، عضو شورای دانش بنیان استصنا می باشند که هیأت راهبردی هدایت این شورا را بعهده دارد.

این هیأت جمعی متشکل از یک نفر عضو هیات مدیره ، دبیر انجمن و هفت نفر از نمایندگان شرکت های دانش بنیان عضو انجمن می باشد که از سوی هیات مدیره استصنا بمدت یکسال انتخاب می شوند.

هدف از تشکیل هیات راهبردی شورای دانش بنیان استصنا، شناسایی فرصتها، چالش ها، نقاط ضعف و قوت و ارائه پیشنهادات و برنامه های اجرایی بمنظور رفع موانع و تسهیل کسب و کار و توسعه کمی و کیفی شرکتهای دانش بینان عضو انجمن میباشد که مطابق با آیین نامه مصوب، اهداف و مأموریت های تعیین شده را دنبال می نماید.

اعضای هیأت راهبردی شورای دانش بنیانسمت در هیأت راهبردینام شرکت
مجتبی صدیقناظر هیأت مدیرهتوربین ارکان ایرانیان
امیر هومن کریمی وثیقمشاورنفت و گاز سرو
روح الله آهنگرانرییسهمراه پوشش
سید جمال خالقیعضونگرش رایانه پویا
مژگان ساداتیعضوصنایع فرآور آذین فلز
حسین صابریاندبیرپارت آریا نیرو (پانیر)
مرتضی مخلص آبادی فراهانیعضومکو
سید محسن میرصدریعضوآزمایشگاه های صنایع انرژی اپیل
سجاد ولدیعضوتجهیز ارگ پارسیان