قابل توجه کلیه شرکت های عضو
اطلاعیه 0030
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با”نمایشگاه مدیریت فناوری محصولات دانش بنیان در صنعت نفت ایران”فایل پیوست را مطالعه فرمایید.