📌پنجمین نشست هیات داوری دوره چهارم صبح امروز مورخ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ در دبیرخانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزاری شد.