📌پنجمین نشست هیات داوری دوره چهارم صبح امروز مورخ1401/02/20 در دبیرخانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزاری شد.