🔴 سومین جلسه هیأت داوری دوره چهارم صبح امروز (مورخ 1400/10/15)در دبیرخانه استصنا برگزار شد، در این نشست که پس از انجام انتخابات داخلی آقای مجید محمد پور به عنوان رییس هیات داوری انتخاب شدند در ادامه پیرامون معرفی نمایندگان هیأت داوری در کمیته ملک و کمیته عضویت و همچنین بررسی مجمع گذشته به بحث و تبادل نظر پرداختند.