‌قابل توجه کلیه اعضای محترم
گزارش نشست توسعه صادرات با حضور رئیس کمیته صادرات استصنا با موضوع ” شرایط سرمایه گذاری و صادرات به کشورهای منطقه” بپیوست جهت بهره لازم منتشر می‌گردد.

جلسه مرکز توسعه صادرات.docx