📌قابل توجه اعضای محترم
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “گزارش سومین نمایشگاه  حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی ” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

 

گزارش نمایشگاه کیش-1400اسفند