🔴نشست خبری استصنا با حضور آقایان احسان ثقفی – ریاست هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران ، امیر کاوه زاده عضو هیات مدیره و عباس فتحی دبیر هم اکنون در دبیرخانه این انجمن در حال برگزاری می باشد.