کمیسیون توسعه بازار

این کمیسیون که با هدف همفکری و مشارکت در تصميم گيري های انجمن در جهت افزایش سهم بازار اعضاء، توسعه برند استصنا، بستر سازی در جهت ایجاد و معرفی بازارهای جدید و توسعه بازارهای فعلی تشکیل شده، در راستاي ايجاد زيرساخت ها و اصلاح الگوي تعاملي فضاي كسب و كار
فعاليت مي نمايد.  به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت های کمیسیون، دو کمیته تخصصی “توسعه بازار داخل” و ” صادرات و امور بین الملل” زیرمجموعه آن تشکیل شده تا اهداف و برنامه های کمیسیون را عملیاتی نماید.

 

اعضای کمیسیون توسعه بازار

نام و نام خانوادگي سمت نام شركت
مجتبی اسلامی رئیس کمیسیون  انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
حسین صابريان نایب رئیس كميسيون  پانير
محمد جواد بهارفر عضو كميسيون گيتي آسا
امیرکاوه زاده عضو كميسيون صنایع وستوی
غلامرضا وهاب عضو كميسيون سنجشگران نيرو انرژي
عبدالرضا حميدي عضو كميسيون گهرسرام
سعید حلمی عضو كميسيون هامون گستر صنعت
مجتبي اسلامي عضو كميسيون پی جی پارس
نصر اله اشك تراب عضو كميسيون صنايع ديرگداز آمل
داوود صفايي عضو كميسيون بهرشد
احسان ثقفي عضو كميسيون سدید کاران صبا
صالح جعفری عضو كميسيون بستارون
احمد طهماسبی عضو كميسيون پارس رگولاتور
مجید اللهیار عضو كميسيون توان پویش
شیوا یزدی عضو كميسيون رنگان فر
حسن کاظمی عضو كميسيون پارت سازی مشهد
کاوه نعمتی عضو كميسيون کرمان تابلو
احسان طباطبایی عضو كميسيون آسیا سیال پارس
مجتبی صدیق عضو كميسيون توربین ارکان ایرانیان
حسن محمدی عضو كميسيون فراسازان پیچ گستر
بهرام بارانی عضو كميسيون بارون
سیروس تالاری عضو كميسيون تراویس ایران
 محمد حسین کریمی عضو كميسيون توربین ماشین خاورمیانه
کریمی عضو كميسيون پویا صنعت سپهر آرمان
سید تقی حجازی عضو كميسيون تقطیران کاشان
کیان حشمی عضو كميسيون کمک صنعت جنوب