کمیسیون توسعه بازار

این کمیسیون که با هدف همفکری و مشارکت در تصميم گيري های انجمن در جهت افزایش سهم بازار اعضاء، توسعه برند استصنا، بستر سازی در جهت ایجاد و معرفی بازارهای جدید و توسعه بازارهای فعلی تشکیل شده، در راستاي ايجاد زيرساخت ها و اصلاح الگوي تعاملي فضاي كسب و كار
فعاليت مي نمايد.  به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت های کمیسیون، دو کمیته تخصصی “توسعه بازار داخل” و ” صادرات و امور بین الملل” زیرمجموعه آن تشکیل شده تا اهداف و برنامه های کمیسیون را عملیاتی نماید.

 

اعضای کمیسیون توسعه بازار

نام و نام خانوادگي سمت نام شركت
امیر هوشنگ کاوه زاده
رئیس کمیسیون  صنایع وستوی
مجید محمدپور
نایب رئیس كميسيون  توس پیوند
حسن کاظمی دبیر كميسيون پارت سازی مشهد
محمد جواد بهارفر عضو كميسيون گيتي آسا
احسان ثقفي عضو كميسيون سدید کاران صبا
سعید حلمی عضو كميسيون هامون گستر صنعت
احسان ابراهیمی عضو كميسيون نفت و گاز سرو
صالح جعفری عضو كميسيون بستارون
احمد طهماسبی عضو كميسيون پارس رگولاتور
مجید اللهیار عضو كميسيون توان پویش
شیوا یزدی عضو كميسيون رنگان فر
کاوه نعمتی عضو كميسيون کرمان تابلو
مجتبی صدیق عضو كميسيون توربین ارکان ایرانیان
حسن محمدی عضو كميسيون فراسازان پیچ گستر
بهرام بارانی عضو كميسيون بارون
سیروس تالاری عضو كميسيون تراویس ایران
علی کیشانی فراهانی عضو كميسيون صنایع آذین فلز
حسین صابریان عضو كميسيون پارت آریا نیرو پانیر
علی پناهی عضو كميسيون گروه صنعتی سپاهان
مرتضی مخلص آبادی عضو كميسيون برق و کنترل مپنا