به گزارش روابط عمومی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران امروز پنجشنبه  مورخ 1403/02/20 در حاشیه دومین روز از نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی ،مراسم رونمایی از شبکه آزمایشگاهی استصنا با حضور آقایان آقا محمدی عضو تشخیص مصلحت نظام، موسوی، معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت، وحید رضا زیدی فر-معاون وزیر در امور مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت و همچنین ریاست هیات مدیره و همراهان در غرفه استصنا انجام شد.