کتاب جامع انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران به عنوان یکی از مهمترین و کاربردی ترین رفرنس ها در حوزه صنعت  نفت، گاز و پتروشیمی تهیه و به چاپ رسیده است.این تشکل کتاب مذکور را به صورت رایگان در اختیار اعضا خویش قرارداده است، علاقمندان می توانند با مراجه به دبیرخانه انجمن نسخه رایگان خویش را دریافت کنند.