چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره نهم صبح امروز(دوشنبه- 1402/05/02) در دبیرخانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد. در این جلسه اعضا، به بررسی گزارشات بازدید و دیدار با وزیر پرداختند و همچنین تاسیس شعب استانی استصنا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و کلیات تاسیس شعب به تصویب رسید.پیشنهاد ستاد هماهنگی کمیته های تخصصی، در ارتباط با کمیته ها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد ادامه بحث در جلسه بعدی، در دستور کار هیات مدیره قرار گیرد.