چهل و چهارمین نشست هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران صبح امروز دوشنبه (مورخ 1402/06/27) در دبیرخانه این تشکل برگزار شد. در این نشست آیین نامه تاسیس شعب استانی مورد بررسی قرار گرفت و بخشی از آن تصویب شد و بررسی بخش دیگر به جلسه بعدی موکول گردید.