چهل و پنجمین نشست هیات مدیره استصنا صبح امروز دوشنبه(مورخ 1402/07/17) در دبیرخانه این تشکل برگزار شد. در این نشست اعضا به بررسی آیین نامه شعب استصنا و همچنین بازنگری تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه به بحث و تبادل نظر پرداختند.