چهل و هفتمین نشست هیات مدیره دوره نهم انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران صبح امروز دوشنبه(مورخ 1402/08/22)در دبیرخانه این تشکل برگزار شد. در این نشست اعضا پیرامون بررسی صورتهای مالی منتهی به 1402/06/31 و همچنین فرمت و چهارچوب گزارش عملکرد هیات مدیره به بحث و تبادل نظر پرداختند.