چهل و هشتمین جلسه هیأت مدیره استصنا صبح امروز (دوشنبه-مورخ 1402/09/06)در دبیرخانه این تشکل برگزار شد. در این نشست اعضا پیرامون بررسی و تصویب صورتهای مالی، تفاهم نامه مشارکت در نمایشگاه حمایت از ساخت داخل ـ کیش و امور داخلی دبیرخانه به بحث و تبادل نظر پرداختند.