چهل و دومین جلسه هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران صبح امروز مورخ 1402/05/16 در دبیرخانه این تشکل برگزار شد. در این نشست اعضا به بررسی آیین نامه معاملات و همچنین بررسی آیین نامه عمومی کمیته های تخصصی و فناوری پرداختند.