قابل توجه کلیه شرکت های عضو

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با انجام پیش ثبت نام بیست و هفتمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

0032