انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران از حضور پرشکوه اعضا خود در بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران قدردانی می نماید.