پنجاه و یکمین جلسه هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران صبح امروز دوشنبه (مورخ 1402/10/25)در دبیرخانه این تشکل برگزار شد.در این نشست اعضا پیرامون بررسی و تصویب آیین نامه گروه های ده گانه تخصصی، تایید هیأت رئیسه شعبه خراسان استصنا و همچنین ساير موضوعات جاري به بحث و تبادل نظر پرداختند.