پنجاه و چهارمین جلسه هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران صبح امروز دوشنبه مورخ1403/02/03 در دبیرخانه این تشکل برگزار شد. در این نشست اعضا پیرامون بررسی و جمع بندی برنامه های عملیاتی سال 1403 و همچنین جابجایی احتمالی مسئولین کارگروه ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.