پنجاهمین جلسه هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران صبح امروز( دوشنبه-مورخ )1402/10/11 در دبیرخانه این تشکل برگزار شد. در این نشست مطابق آیین نامه داخلی هیات مدیره، انتخابات هیات رییسه برگزار و آقایان احسان ثقفی-رییس هیات مدیره، جلال جانی-نایب رییس و علی پناهی به عنوان خزانه دار مجدد رای اعتماد کسب کردند.