به گزارش خبرنگار انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم، همایش نظاره جهش تولید دانش بنیان، روز دوشنبه ۲۰ شهریور با حضور محمدباقر قالیباف، ریاست مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری شد.