به گزارش روابط عمومی استصنا؛ همایش اقتصادی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران روز سه شنبه دوم اسفندماه با حضور دکتر محسن رنانی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان و از اقتصاددانان مطرح کشور در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.

محسن رنانی در ابتدای این همایش، شرایط اقتصادی و سیاسی حال حاضر کشور را تحلیل کرده و راه‌های برون رفت از وضعیت فعلی را مورد بررسی قرار داد.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در ادامه عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم را نقد کرده و به مقایسه عملکرد اقتصادی دولت‌های گذشته و فعلی پرداخت.

رنانی در ادامه به تشریح دلایل افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی پرداخت و نظر خود درخصوص آینده نرخ ارز را بیان کرد.

این اقتصاددان برجسته در ادامه به موضوع جنگ روسیه علیه اوکراین پرداخت و تاثیرات احتمالی این جنگ بر ساختار اقتصاد ایران را تجزیه و تحلیل کرد.

گفتنی است در پایان سخنان دکتر محسن رنانی حضار شرکت کننده در این همایش به طرح سوالات خود پرداختند.

لازم به ذکر است که در این همایش رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و همچنین ده‌ها تن از کارآفرینان و مدیران بخش تولید تجهیزات صنعت نفت ایران حضور داشتند.