🔴هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره نهم هم اکنون(1400/11/25) در دبیرخانه استصنا در حال برگزاری می باشد. در این نشست پیرامون بررسی برنامه های سال ۱۴۰۱ انجمن به بحث و تبادل نظر پرداخته خواهد شد.