هشتمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران روز دوشنبه (مورخ 1402/08/15)با میزبانی دانشگاه علم و صنعت و با حضور رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد.به گزارش روابط عمومی استصنا، این همایش با موضوعیت بررسی راهکارهای ارائه شده توسط اساتید باتجربه و فعال در صنعت و محیط آکادمیک به منظور ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه آغاز شد.هدف از این همایش اشتغال زایی فارغ التحصیلان جدید دانشگاهها در صنعت عنوان شده است.