📌نشست هیات داوری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران هم اکنون در دبیرخانه این تشکل در حال برگزاری می باشد.