به گزارش خبرنگار استصنا، احسان ثقفی رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران صبح روز سه شنبه (مورخ1402/08/16) به منظور حضور وبازدید از نمایشگاه کیش اینوکس و حضور در پنل پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت بعنوان سخنران پنل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به جزیره کیش سفر کرد.