قابل توجه کلیه شرکت های عضو

اطلاعیه 0034

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با «مشارکت در نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و گاز روسیه مسکو »فایل فوق را مطالعه فرمایید.

0034