اورهال پتروشیمی جم که از ابتدای آبان ماه امسال آغاز شده بود  به پایان رسید.

یکی از چالش های اسای اورهال جم کلد باکس این مجتمع بود که با کلدباکس ایرانی جایگزین شد.

عبدالرحیم قنبریان مدیرعامل پتروشیمی جم درباره اورهال پتروشیمی گفت: این اورهال 45 روز با موفقیت و بدون حادثه به پایان رسید.

قنبریان با اشاره به استفاده از کلدباکس ایرانی عنوان کرد:کلدباکس از نظر مهندسی بسیار پیچیده است.تاکنون اروپایی ها و اروپایی ها آن را تولید می کردند و تهیه اش با شرایط سیاسی و تحریم شده برای ایران غیر ممکن است به همین دلیل از ساخت ایران استفاده شده است.

مدیرعامل جم گفت:اورهال جم با هدف بازرسی تجهیزات بر اساس استاندارد RBI  انجام شد چرا که برخی از تجهیزات از ابتدای راه اندازی مورد بررسی قرار نگرفته بود.

او ادامه داد تجهیزات دوره ای تعمیرات ثابت و دوار، تکمیل پروژه تعویض شبکه کولینگ داخلی مجتمع GRB به کربن استیل، نصب استرینر در مسیر ورودی آب دریا به مبدل های606-701- 252 به منظور تداوم، تمیزکاری و تعویض جاذب ها و پکینگ تاورها و درام ها بر اساس برنامه تعمیراتی، تغییر طراحی و تعمیر تیپ فلز مجتمع به منظور بهسوزی و جلوگیری از دودزدایی و حفظ محیط زیست و انجام بیش از 200 دستور العمل و تغییرات مهندسی از دیکر اقدامات انجام شده در این اورهال بوده است.