نشست یکصد و نود و ششمین کمیسون توسعه بازار عصر روز گذشته (دوشنبه – مورخ 1402/10/11)در دبیرخانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد در این نشست اعضا پیرامون نحوه حضور در رویدادهای پیش رو به بحث و تبادل نظر پرداختند.