✅جلسه کمیته عضویت بمنظور بررسی مدارک متقاضیان پذیرش در انجمن صبح امروز شنبه مورخ 1401/09/12 در دبیرخانه استصنا برگزار شد.در این نشست 5 عضو جدید به خانواده استصنا افزوده شدند.