اولین جلسه هیات موسس شرکت مهندسی و تامین تجهیزات استصنا با حضور رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران صبح امروز( یکشنبه مورخ 1401/08/02)در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.در این نشست برنامه جلسات با توجه به مهلت تعیین شده مشخص گردید و همچنین هیات رئیسه هیات موسس به ترتیب آقایان سجاد ولدی به عنوان رئیس، رضا خیری نایب رئیس و احمد طهماسبی دبیر انتخاب شدند. در این نشست مقرر گردید که دو کمیته جهت بررسی چارچوب های قانونی، ثبتی و تدوین مدل کسب و کار این شرکت فعال گردند.