نشست هیات مدیره فدراسیون ماشین سازی و تجهیزات صبح امروز، سه شنبه مورخ (1402/03/30) در دبیرخانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد.