به گزارش خبرنکار استصنا عصر روز گذشته مورخ 1401/07/25 دومین نشست هم اندیشی شورای دانش بنیان با حضور اعضای این شورا در دبیرخانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد.