نشست هم اندیشی استصنا و مسولین برگزار شد.
به گزارش خبرنگار استصنا صبح امروز سه شنبه-مورخ 1402/12/01 نشست هم اندیشی با حضور آقایان علی آقا محمدی- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، وحید رضا زیدی فرد-معاون وزیر در امور مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت، غلامرضا خوانساری- مدیرکل معاونت مهندسی، پژوهشی و فناوری اداره کل نظام تامین و تجاری‌ سازی فناوری و احسان ثقفی رییس هیات مدیره و هومن کریمی عضو هیات مدیره و عباس فتحی دبیر استصنا در دبیرخانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد.در این جلسه ضمن هم اندیشی در ارتباط راهکارهای توسعه بازار فرامرزی به بررسی موانع کسب و کار پرداخته شد و مسئولین وعده حمایت و پشتیبانی حداکثری در ارتباط با موضوعات فوق در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده را دادند.