همزمان با حضور معاون بازرگانی SPGC و مدیران همراه در دبیرخانه انجمن ، جلسه هیات رئیسه کمیته شیرآلات استصنا با حضور احسان ثقفی- ریاست هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران هم اکنون (یکشنبه مورخ 1401/07/24) در دبیرخانه این تشکل در حال برگزاری می باشد.