نشست مشترک هم اندیشی هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و هیات داوری امروز سه شنبه- مورخ 1403/02/11 در دبیرخانه این تشکل برگزار شد.در این نشست به بررسی برنامه های انجمن، ارائه پیشنهادات و راهکارها و همچنین حمایت از تولید و سازندگان به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.