نشست صمیمانه تنی چند از اعضا هیات مدیره استصنا با تعدادی از اعضا در شهر مشهد شب گذشته(دوشنبه-مورخ 1402/04/19 ) برگزار شد.