روز گذشته (دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷) نشست شرکت مهندسی و تامین استصنا(p) با حضور اعضای هیات موسس در دبیرخانه استصنا برگزار شد.