نشست ریاست هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و همراهان با معاون وزیر نفت ونزوئلا و هیات همراه (امروز مورخ 1401/07/12 )در دبیرخانه استصنا برگزار شد در این نشست پیرامون نحوه همکاری جهت تامین تجهیزات مورد نیاز تیم ونزوئلایی توسط اعضا استصنا به بحث و تبادل نظر پرداخته شد و در ادامه مذاکراتی در خصوص امضای توافق نامه صورت گرفت.